Какво е базалтова каменна вата?

Какво е базалтова каменна вата?

Какво е базалтова каменна вата?

Базалтовата вата е нагревател, за производството на който се използва естествена скала, а именно базалт. Под действието на високи температури твърд камък се разтопява и от него чрез мощни въздушни течения се издухват влакна, които след това образуват плочи. Влакната са преплетени и държани заедно със свързващо вещество. Какво е базалтова каменна вата? Това са основите на производствения процес, без да навлизаме в подробности. Но това е достатъчно за обикновен потребител, за да разбере същността.

Предимства на базалтовата вата

Като начало ще разгледаме всички предимства на избора на този конкретен нагревател, тъй като без да се крием, можем да кажем, че те все още са много повече от недостатъци.

Екологична чистота. Производственият процес е описан по-горе и от него става ясно, че за производството се използват естествени суровини.

Безопасност за здравето и околната среда. Тази точка следва от предишната. Но може да се допълни и от факта, че влакната се държат плътно в плочите и не се изпускат във въздуха, както например при стъклената вата. Съответно рискът от попадането им в дихателните пътища намалява.

Ниско съдържание на свързващо вещество. Каменната вата Rockwool съдържа минимално количество свързващо вещество в състава си. Това също е още един плюс за неговата безопасност.

Добър коефициент на топлопроводимост. Материалът перфектно запазва топлината в помещението. През лятото той също е в състояние да задържи горещия въздух навън, оставяйки стаята с комфортна температура.

Паропропускливост. Естествен процес по време на живота е отделянето на пара, която трябва да излезе през стените и покрива. За разлика от синтетичните продукти, каменната вата има добра паропропускливост и свободно изпуска парата от помещението.

Издръжливост. Срокът на експлоатация на каменната вата Rockwool е 50 години, а за някои отделни продукти – до 100 години!

Пожароустойчивост. Производството включва използването на високи температури. Следователно, по време на работа, той се показва като незапалим материал и освен това предотвратява разпространението на огъня, повишавайки пожарната безопасност на помещението.

Звукоизолация.

При достатъчна плътност е допустимо да се използва като звукоизолация на стените на стая, към която има специални изисквания.

Естествено, всеки има право на избор и изводите от горното могат да бъдат напълно различни. Въпреки това могат да се изведат общи постулати. Основният недостатък на базалтовата изолация е високата цена, която, за съжаление, не всеки може да си позволи. Но ако има поне някаква възможност, силно препоръчваме да го изберете, тъй като има много повече предимства.

Отговорът на въпроса защо базалтовата вата е вредна беше изразен по-горе, повтаряме. Да, съдържа формалдехиди и ако дадете предпочитание на безскрупулен производител, тогава тяхното количество може да бъде доста голямо. Но, например, при Rockwool тяхното съдържание не надвишава количеството, което съдържа всички мебели около нас. Това беше постигнато чрез удължаване на влакната и хаотичното им сплитане. Следователно такава памучна вата е напълно безопасна както за хората, така и за околната среда.

Що се отнася до производителя, когато избирате, слушайте мненията на различни експерти и не бързайте да изберете този, който предлага най-евтиния продукт, защото последствията от прекомерното желание за спестяване на пари вече са описани по-горе. Може да има и много по-малък експлоатационен живот, и несъответствие между реалните технически характеристики на декларираните, и наличие на голямо количество вредни вещества и т.н.

Какво е базалтова каменна вата?
Към началото